Om vår kirke.

Den russiske ortodokse kirke er den største av alle lokalkirker i den ortodokse kirkefamilien og den nest største kristne kirken i hele verden etter Den romersk-katolske kirken. Den russiske ortodokse kirkes tradisjonelle territorium omfatter Russland og en rekke selvstendige land som tidligere utgjorde Sovjetunionen, deriblant Ukraina, Hvitrussland, Moldova, Estland, Latvia og Litauen. I tillegg til disse landene hvor ortodoksien tradisjonelt har spilt en sentral rolle, har Den russiske ortodokse kirke i nyere tid etablert menighetsliv også i en rekke andre land, blant annet også i Vest-Europa. Gjennom innvandring har den ortodokse troen siden begynnelsen av 1900-tallet blitt en viktig del av det vesteuropeiske kulturarv.

På slutten av 2008 var det til sammen 29.263 menigheter, 804 klostre og 30.670 prester og diakoner i Den russiske ortodokse kirke. Kirken har i dag virksomhet på alle kontinenter og i mer enn 60 land. Den russiske ortodokse kirke betegnes som Kirillflernasjonal. Virksomheten gjennomføres både på det tradisjonelle kirkeslaviske språket og de moderne språk.

Kirkens overhode i dag er Patriark Kirill av Moskva og hele Russland. Han er født i 1946 i Leningrad og har ledet Den russiske ortodokse kirke siden januar 2009. Den energiske og populære patriarken ble valgt med overveldende stemme- flertall. Tidligere ledet Kirill Moskvapatriarkatets Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser.

Patriarken velges av kirkemøtet. Han leder bispekollegiet og Det hellige synode, kirkens fungerende styre som har 12 medlemmer i tillegg til overhodet.