Stiklestad 14sep2014_3

Folk som besøker Stiklestad for tiden vil ha sett at et nytt lite hus er under bygging på sletta nord for kulturhuset, omtrent midt mellom Stiklestad kirke og middelaldergården Stiklastadir.
Dette huset er det nye «Hellig Olavs kapell», eller Den russisk-ortodokse kirkes nye kirkebygg på Stiklestad
(les hele teksten på SNK-hjemmesiden)

Etter som Olav den hellige ble helgenkåret i 1031, altså i god til før den store splittelsen i kirken i 1054, er Olav den hellige en sentral helgen også i Den russisk-ortodokse kirke. Det er dermed bare rett og rimelig at også Den russisk-ortodokse kirke ønsker et nærvær på Stiklestad når vi nå nærmer oss tusenårsjubileet for slaget i 1030.

Initiativet til et slikt kapell ble tatt under et pilegrimsseminar i 2010 der representanter for SNK luftet muligheten for å etablere et pilegrimsmål på Stiklestad også for ortodokse kristne med representanter for ortodokse menigheter i Norge.
I utgangspunktet så man for seg en lang prosess som kanskje ville kunne resultere i et mindre kapell på Stiklestad til jubileet i 2030.
Arbeidet skjøt imidlertid fart i 2013 da Hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodokst kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til Hellige Olav i 2003.
Som følge av dette henvendte Hellige Olga menighet seg til SNK og til grunneieren, Verdal kommune, med en forespørsel om hvorvidt det kunne være mulig å flytte dette kapellet til Stiklestad.

Både Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter svarte positivt på denne henvendelsen og har i nært samarbeid med Den russiske ortodokse kirke lagt til rette for at dette kapellet kan gjenreises på Stiklestad.
Tomta for Hellig Olavs kapell ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under Olsok i juli 2013.

Kapellet er opprinnelig et stabbur fra 1750-­tallet som fikk et altertilbygg da det ble ombygd og innviet til ortodokst kapell.
Bygget ble tatt ned høsten 2013 og er gjenreist på Stiklestad på dugnad av frivillige innenfor den den russisk-ortodokse kirke i høst.
Kapellet skal etter hvert også utstyres med en løkkuppel på taket.
Inventaret i kapellet er gaver gitt av privatpersoner og menigheter i Norge og øvrige nordiske land.

Kapellet skal innvies på Hellig Olavs minnedag (når han ble døpt), 16. oktober, og dermed vil de tre største kirkefamiliene innenfor kristenheten være representert gjennom egne kirkebygg på Stiklestad.

Søndag 26. oktober skal Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad sokneråd i fellesskap arrangere et «søndagstreff» i Stiklestad kirke der vi retter søkelyset bl.a. på Olav den helliges rolle og posisjon innenfor den ortodokse kirke.

Kilde: Publisert 13. september 2014 av Marit Halvorsen påhttp://www.stiklestad.no

Stiklestad 14sep2014_4